Elektriker med bra rekommendationer - Om oss - Bright Elteknik

JUST NU SÖKER VI EN KOLLEGA TILL VÅRT TEAM,
MED OSS FÅR DU FRIHET UNDER ANSVAR,
REKRYTERINGSBONUS FÖR TIPS SOM LEDER TILL ANSTÄLLNING.
VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!

Vi är ett bolag med mycket breda kunskaper inom elinstallationer.

Vi vänder oss till företag, kommuner, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, företag inom byggsektorn och även privatpersoner.

Vi är lösningsorienterade och jobbar alltid med att försöka ha en klar och tydlig kommunikation för att undvika missförstånd.

Vi är anslutna till Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag. Vi är en del av Svenskt Näringsliv vilket innebär en trygghet för dig som kund.

För oss är säkerhet, kvalité och miljö prioriterat.

Vi är medlemmarreco.se där oberoende företag och privatpersoner kan ge oss elektriker riktiga och ärliga bedömningar på våra utförda arbeten.

Vill du jobba hos oss?

Vi är försäkrade hos trygghansa om olyckan skulle vara framme och innehar kollektivavtal. Vi sätter stor vikt vid hälsa och uppmuntrar därför till detta genom att erbjuda Friskvård och privat vårdförsäkring till våra medarbetare.

Att vara anställd hos oss innebär skyldigheter före rättigheter och vi har en strikt policy som våra medarbetare följer.

Frihet under ansvar innebär att varje medarbetare utvecklas inom ramen av sin egen kapacitet, målet är att bli oberoende, effektiv och handlingskraftig i sin yrkesroll.

Hör av dig till oss på:
08-520 250 00
elektriker med goda rekommendationer
 XMR QR KOD
FÖR DONATIONER 
Image

Vår arbetsmiljöpolicy

Våra riktlinjer

 • Att säkerställa en samarbetskultur som är grundad på lika värde mellan ledare och medarbetare.
 • Vi skall främja och utveckla de positiva elementen i arbetet som t.ex. arbetsglädje, motivation, engagemang, ansvarkänsla samt personlig och yrkesmässig utveckling.
 • Vår verksamhet kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi är också i hög grad beroende av arbetsmiljösituationen hos våra kunder.
 • Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på vår verksamhet.
 • I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljön och förhindra arbetsskador och ohälsa.

Vår kvalitetspolicy

Våra riktlinjer

 • Att uppfylla och överträffa kundens krav och förväntningar på professionellt utförda installationer.
 • Att tillföra ett mervärde för kunden.
 • Att Bright Elteknik skall framstå som ett företag man alltid kan lita på.
 • Att göra varje beställare och projekt till en referens.
 • Kvaliteten omfattar allt från kundkontakter till färdiga arbeten.
 • Att ständigt vara öppen för nya idéer och vidareutveckla våra medarbetare så att vi även framåt kan erbjuda kvalificerade tjänster.
 • Att vi säkrar vår kvalitet genom egenkontroller som bl.a. innehåller en installationskontroll enligt gällande föreskrifter.
 • Kvalitetsansvaret delas av alla medarbetare i Bright Elteknik. Var och en i företaget skall ha kunskap om och förstå att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och tjänster.