Brightel

Våra tjänster

80 % mindre och lättare än andra laddare av samma typ på marknaden

Zaptec Go, en laddbox att lita på.


Med en skärmstorlek motsvarande en surfplatta och en vikt på endast 1,3 kg kommer ditt hus inte att se ut som ett rymdskepp eller ta upp onödigt mycket plats i garaget.

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Förutsättningar

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.

 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox inköpt hos oss

 

 
 
Ingår i elinstallation
 • Nya säkringar
 • Zaptec Go ( Laddbox )
 • 1st håltagning
 • Ny utanpåliggande gruppledning via väggar/tak 10 meter
 • Montering på fasad

Produktblad: Laddbox-produktblad 
Image


Nyhet Zaptec Go!


Erbjudande: 8.995: inkl moms
(Kostnad efter statligt bidrag)
Komplett installation.


 • Snabbare laddning - 22 kW

 • En av de säkraste laddarna på marknaden

 • Sänk dina laddningskostnader med 15-20 % Zaptec Go+ abonnemang

 • Placera den var du vill

 • Välj bland olika färger

Vänligen observera!

Elsäkerhetsverket varnar för elbilsladdning i vanligt vägguttag.

Läs mer här