Image

Rätt ljus ger trygga miljöer

Rätt ljus och belysning skapar en känsla av trygghet och säkerhet för den enskilda individen samtidigt som en upplyst plats faktiskt minskar risken att utsättas för brott och skadegörelse. Parkeringsplatser är många gånger ensliga och det händer att man befinner sig på dom under dygnets udda timmar.

Övervakningskameror blir vanligare i parkeringshus, men även dessa behöver en bra ljusmiljö för att fungera optimalt. Finns det inte tillräckligt med ljus är det svårt att identifiera en olycka eller misstänkta beteenden.

Val av belysning

Valet av belysning för utomhusparkeringar skiljer sig från parkeringshus. Dock finns en gemensam nämnare. Det är viktigt att man använder sig av ljuskällor som förbrukar en låg mängd energi men ger ett bra ljus. Parkeringar är normalt upplysta nätterna igenom och behöver därför vara energieffektiva. Det finns flera olika belysningar att välja mellan men även här börjar LED-belysningen bli svårslagen. Den har oftast en högre inköpskostnad men i förhållande till alla andra tillgängliga lampor förbrukar den väldigt lite el, detta gör att investeringen snabbt betalar sig.

Skicka oss din förfrågan