Image

Laddboxar till bostadsrättsföreningar och företag

Kompletta laddlösningar för BRF:er och företag

Funderar ni på att installera en laddbox i föreningen eller på firman? Vi utför kompletta installationer av laddboxlösningar. Vi utför totalentreprenader som innefattar allt arbete från grävning till slutinstallationen.


Bra val av laddbox
Vi arbetar normalt endast med två olika märken av laddboxar, som vi av erfarenhet vet fungerar fantastiskt bra, och har allt som behövs och kommer att behövas för överskådlig framtid. Båda boxarna har blivit mycket väl bedömda i oberoende tester. De laddboxar som vi rekommenderar för företag och bostadsrättföreningar är Easee Charge och Zaptec Pro.

Kraftiga stolpar skapar mindre problem
Parkeringar är av förklarliga själ utsatta för påkörningsskador. Många stolplösningar består av stolpar av plåt i aluminium. Vi kan erbjuda egenutvecklade stolpar tillverkade av VKR-rör som dimensioneras efter faktiska förutsättningar. Vi använder oss inte av billiga markfundament utan förankrar stolparna genom nedgjutning. Detta gör att livslängden på laddboxarna ökar avsevärt enligt vår bedömning och att reparationer kan göras enkelt, oftast bara genom att rikta tillbaka stolpen.

Smidiga betalninglösningar

Det är både enkelt och smart att investera i gemensam infrastruktur för elbilsladdning. Vi erbjuder laddstolpar för bostadsrättsföreningar, både för garage inomhus och parkering utomhus. Möjligheten att erbjuda laddstationer i bostadsrättsföreningar är inte bara en bonus för de boende, utan ökar även värdet av bostaden. En medveten investering för framtiden.

Våra laddsystem använder all tillgänglig kapacitet i fastighetsnätet och fördelar strömmen på ett smart sätt mellan laddstationerna i er BRF. Med 22 kilowatt effekt kan användaren på endast en timme ladda elbilen för en körlängd på upp till 110 kilometer.

Det finns flera alternativ hur föreningen väljer att ta betalt av de som laddar.

Det enklaste är att ta ut en förhöjd månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på de som använder laddarna.
Bright Elteknik kan hjälpa till att räkna fram en lämplig avgift.

Det går också att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts. Med ett RFID-system kan man se vem som har laddat sin bil. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som föreningen sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Föreningen bestämmer själv vilken avgift som ska tas ut. Vi kan hjälpa till att ta fram en lämplig avgift.

Låt andra ladda

Om det visar sig att era laddboxar står oanvända under en stor del av dagen kan det vara en idé att låta andra använda dem. Då kan ni göra laddarna möjliga att användas av allmänheten under vissa tider på dygnet, medan andra tider är reserverade för föreningens medlemmar. Den som laddar debiteras för laddningen och intäkterna går till föreningen

Skicka oss din förfrågan