Image

Betalfunktion för laddboxar

Kostnaden för att ladda elbilar är knutet till kWh priset från elbolagen. Beroende på avtalet ni har skiljer sig kostnaden avsevärt från avtal till avtal. Den som laddar bilen på Er laddbox bör naturligtvis betala för sig och det finns idag flera olika alternativ för betalningsmodeller.

En vanlig modell är att man tar ut en förhöjd månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på de som använder laddarna. Dock kan detta vara svårare idag med kraftigt fluktuerande elpriser om ni inte har bundna avtal.

Ett annat alternativ är att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då individuellt hur mycket el varje användare förbrukat. Via våra RFID-system kan man se vem som har laddat sin bil samt hur stor förbrukningen är på den enskilde användaren. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som ni sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Ni bestämmer själv vilken avgift som ska tas ut.

Låt andra ladda

Om det visar sig att era laddboxar står oanvända under en stor del av dagen kan det vara en idé att låta andra använda dem. Genom att göra era laddboxar tillgängliga för allmänheten under vissa tider på dygnet kan ni tjäna pengar på er anläggning. Ni har möjlighet att tillgängligöra laddboxarna under valfri tid för att dessa ska finnas tillgängliga när era ordinarie användare behöver dem.

Betalfunktionen vi tillhandahåller sker genom Easypark som de flesta idag redan har, det innebär att ni slipper ladda ner nya appar.

Ett serviceavtal kan tecknas

Vi övervakar då era laddstationer och arbetar proaktivt med support, löpande uppdateringar.

Varje månad får ni även ett mail med ett debiteringsunderlag som ni kan använda till er ekonomiska förvaltare.

Det finns flera fördelar med att skriva ett serviceavtal. Som serviceavtalskund prioriterar vi er i tidsplaneringen och ger er även rabatterade priser.

• Rabatt på material
• RFID brickor ingår till varje laddpunkt
• Årlig besiktning av anläggningen med åtgärds protokoll
• Driftsupport online & på telefon
• Våra kontaktuppgifter på laddboxen
Som del av vår service levererar vi ut reservdelar kostnadsfritt
Tex beställning av ny laddkabel eller laddbox

Ibland kan det uppstå fel när man försöker ladda sin bil. Vi hjälper till med det som krävs för att laddningen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Bland annat kan vi:


• Starta om laddstationen
• Fjärrstarta laddning
• Låsa upp laddkabel som fastnat
• Kundservice på telefon
Vår helhetslösning paketerar individuella lösningar i ett format som passar er.

Skicka oss din förfrågan