Image

Vi ser över din el så allt fungerar

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus.
Funderar du eller din familj på att köpa ett hus eller en lägenhet?
Vet du om ni blir ansvariga för elanläggningen när ni köper huset.

En elbesiktning är därför att rekommendera för att förhoppningsvis spara massor av pengar men också säkerhetsställa att er framtida bostad blir säker!

Våra besiktningar utförs enligt väl framtagen modell som ger en väldigt detaljerad grundlig elbesiktning av elanläggningen och ger besked om dess säkerhet,komfort,ekonomi samt tekniska standard.
Testet får endast utföras av medlemmar i Installatörsföretagen, företaget måste ha giltig försäkring som en kvalité och säkerhet för dig som kund.
När testet är utfört får du ett protokoll som visar anmärkningar på din elanläggning.

Du får också en dekal som fästes på centralen när alla fel är åtgärdade, protokollet är värdefullt vid tex en försäljning av bostaden.

Från 1 December 2022 inför elsäkerhetsverket nya regler kring underhåll av din elanläggning.

Det innebär bland annat krav på anläggningsinnehavaren att tillgodose att dokumentation finns, vilket kan vara så enkelt som att en gruppförteckning skall finnas.

Med anläggningsinnehavare menas alltså den som står som ägare av fastigheten där elinstallationen är etablerad.

Det är alltid anläggningsinnehavaren som ansvarar över sin elanläggning.

Begär offert eller ring: 08-520 250 00

Image
Image
Image
Image
Image
Image